• Denne stasjonen skal sikre Sør-Rogaland med strøm. Den kommer i nabolaget til to av veiene som er tenkt finansiert av en ny bomring for Jæren: Tverrforbindelsen og omkjøringsvei Kvernaland, men Statnett må også bygge vei til stasjonen. STATNETT

Kan dette milliardprosjektet sørge for to nye veier på Jæren?

Nå blir også Statnett og den gigantiske trafostasjonen som skal ta i mot Lyselinja, trukket inn i kampen for nye veier på Jæren.