• Øgreid Eiendom ønsker å bygge nytt på denne eiendommen i Verksgata, men bare hvis de får rive huset til venstre i bildet. Jon Ingemundsen

Vil rive vernet hus for å utnytte branntomt

Øgreid Eiendom er på banen for å bygge boliger på branntomten i Verksgata 31–33. En betingelse er at Store Skippergate 1, bygd i 1844, blir tillatt revet.