• Hjørnehuset Løkkeveien 65, som utbygger vil rive og byantikvaren bevare. Stein Halvor Jupskås
    Galleri

Strid om trehus på Løkkeveien

Byantikvar Hanne Windsholt fraråder sterkt å tillate riving av trehuset Løkkeveien 65.