• – Tilskuerrollen er svært viktig, sier Gunhild Solem, som er mobbeombud i Rogaland. Privat

Mobbeombud om ungdomsvold-trenden: − Jobb med tilskuerne!

STAVANGER: Forskning viser at én digital krenkelse er like alvorlig som flere års fysisk mobbing. - Det som kanskje var ment som en spøk kan ødelegge liv, sier Gunhild Solem, som er mobbeombud i Rogaland.