NAV: Han bor på hotell frivillig

NAV mener at Marco Nymark bor frivillig på hotell og at han allerede har fått tilbud om bolig som han takket nei til.

Ifølge Loven om sosiale tjenester, paragraf 27, er det kommunenes oppgave å hjelpe innbyggere som ikke klarer å skaffe seg bolig selv. Da bruker kommunen NAV.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over fem år gammel

Ifølge Loven om sosiale tjenester, paragraf 27, er det kommunenes oppgave å hjelpe innbyggere som ikke klarer å skaffe seg bolig selv.

Plikt til å hjelpe

I loven står det: «Kommunen er forpliktet til å finne midlertidig botilbud til de som ikke klarer dette selv».

Marco Nymark fikk avslag på sin søknad om kommunal bolig og har vært bostedsløs siden slutten av september. Han klaget på avslaget, men klagen ble avvist 3. oktober. Siden har han bodd på hotell.

LES MER:

Les også

Marco Nymarks advokat: det er mye «lett» rasisme i utleiemarkedet

Les også

Færre kommunale boliger - og verre vil det bli

Selv om han er rullestolbruker, uføretrygdet og fyller disse kriteriene for tildeling av bolig, fyller han ikke kravet om botid. Nymark har ikke bodd i kommunen i minst to år, slik kravet er. Det er imidlertid åpning for å vise skjønn. Likevel konkluderte klagenemnda i kommunen med at Marco Nymark burde være i stand til å skaffe seg bolig selv, på det private boligmarkedet. Hans akutte behov for en midlertidig bolig er NAVs ansvar, mente Stavanger kommune.

LES OGSÅ:

Selv om han er rullestolbruker, uføretrygdet og fyller disse kriteriene for tildeling av bolig, fyller han ikke kravet om botid. Derfor får ikke Marco Nymark kommunal bolig.
Les også

Marco Nymark er ikke trengende nok, sier kommunen

Hotell er en god løsning

NAVs leder for Hundvåg og Storhaug, Cecilie Willumsen, svarer på Aftenbladets spørsmål:

-Hvorfor bor Nymark fortsatt på hotell?

– Nymark ble gitt tilbud om midlertidig tilpasset leilighet. Han valgte da selv å bli boende på St.Svithun hotell. Nymark får dekket deler av sitt midlertidige botilbud på hotellet av NAV Hundvåg og Storhaug, i tråd med lovverket.

Marco Nymark avviser at han har fått et slikt tilbud.

– NAV har tilbudt én leilighet, den lå på toppen av en bakke på Storhaug. NAV hadde heller ikke undersøkt om leiligheten var tilrettelagt for rullestol før de ga meg tilbudet, sier Nymark.

Sju bor midlertidig

– Hva har NAV konkret gjort for å hjelpe Nymark med å skaffe egnet bolig?

– Det er fire NAV-kontor i Stavanger. Hvert kontor har en egen boligkonsulent som kun jobber med å bistå brukere som trenger midlertidig bolig. NAV Hundvåg og Storhaug har per 25 oktober sju personer i midlertidig bolig som følges opp av boligkonsulenten. Det er lagt ned mye ressurser på området, og i storbysammenheng er det få, om noen, som kan vise til bedre resultat enn Stavanger kommune. I denne saken har det vært jevnlige samtaler mellom NAV og Nymark, for å bistå ham i prosessen med å finne egnet bolig. I siste møte 20.10.17 informerte Nymark om at han skulle på visning av en aktuell leilighet.

– Hvordan vurderer NAV mulighetene for en rullestolbruker på det private utleiemarkedet, basert på de erfaringene dere har gjort hittil?

– Vi har ikke tilstrekkelig erfaring med midlertidig bolig til rullestolbrukere, til at vi kan basere en vurdering på det. Presiserer at NAV på dette området kun har ansvar for formidling av midlertidig bolig, og at behovet for denne tjenesten i Stavanger, heldigvis er ganske begrenset.

– Rådmannen i Stavanger skriver i avslaget at i følge «et kjapt søk på Finn.no» og «samtale med Utleiemegleren», bør det være gode muligheter for Nymark å skaffe privat utleiebolig. Er NAV enige i vurderingen?

Bor frivillig på hotell

– Dette spørsmålet ansees besvart over.

LES OGSÅ:

Les også

Marco Nymark: - Jeg kan ikke låne mer penger nå

– Hvis det er såpass enkelt som beskrevet, hvorfor har det ikke lyktes å skaffe ham bolig?

– Vi opplever god dialog med Nymark og er informert om at han nå er aktiv på visningsfronten

– Hvorfor har ikke NAV assistert Nymark med å få på plass en søknad om depositumsgaranti - før han kommer med advokat til møtet med dere?

– Depositumsgaranti vurderes først når et konkret leieforhold foreligger.

-Er det noe ved systemet og strukturene i hjelpeapparatet som kan forklare at Nymark fortsatt bor på hotell?

– Han bor som sagt på hotellet av eget ønske, da dette har universell utforming og fungerer greit for ham i påvente av en mer permanent bolig. Erfaringsmessig kan dette ta noe tid.

LES MER:

Publisert: