• Dette er den første av tre «glober» ved Lysefjordsenteret. Her skal laksen vokse fra den er cirka 100 gram til 1 kilo. Anlegget har plass til 300.000 fisk. Jon Ingemundsen

Denne oppfinnelsen skal døpes i Lysefjorden

Fishglobe mener de har utviklet et lukket flytende oppdrettsanlegg, som ikke er dyrere enn vanlige åpne merder.