Kraftig befolknings­vekst i byene – distrikts­kommuner blir taperne

Unge rømmer distriktene og flytter til byene og områdene rundt. Statistisk sentralbyrå beskriver kraftig sentralisering og økende aldring de neste 30 årene. Rogaland vil ifølge statistikken bli truffet av eldrebølgen først i 2035.

Det er byene som vil vokse, ifølge SSB. Bildet er tatt på Karl Johans gate i Oslo.
 • NTB-Steinar Schjetne og Anders R. Christensen
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over ett år gammel

Samlet sett vil befolkningen vokse med 11 prosent fram til 2050, viser de regionale framskrivingenes hovedalternativ ifølge SSB. Men veksten er svært ujevnt fordelt geografisk.

Les hele rapporten her

Trenden er at unge folk flytter fra distriktene og til mer bynære strøk. Dermed vil mange distriktskommuner oppleve dobbelt negativ utvikling, viser byråets befolkningsframskrivninger for perioden 2020 til 2050 som ble publisert tirsdag.

– At unge flytter fra distriktene til mer sentrale strøk gjør at fødselstallene også går kraftig ned i distriktene. I kommunene med stor fraflytting dør det flere enn det fødes, og denne utviklingen blir bare sterkere med årene, sier SSB-forsker Sturla Løkken.

Det er i og rundt de store byene på Østlandet at befolkningsveksten vil være tydeligst. Kommunene som vil oppleve nedgang i folketallet er typisk innlandskommuner, kommuner langs svenskegrensa og kommuner nord i Trøndelag og i Nord-Norge.

150.000 siddiser i 2030

Mange av kommunene med særlig høy vekst befinner seg rundt de store byene. De fem kommunene med høyest framskrevet vekst – Våler, Hvaler, Nannestad, Ullensaker og Hole – tilhører alle Viken fylke, og de har en vekst på over 30 prosent mot 2050.

– Viken er ventet å vokse med over 18 prosent, mens Nordland krymper med 1,6 prosent. Omtrent 60 prosent av alle kommunene er forventet å vokse, og 20 prosent har særlig høy vekst på over 15 prosent. 140 kommuner er derimot forventet å få nedgang i folketallet, sier SSB-forsker Løkken.

Den største veksten i antall personer finner vi nettopp i de store byene. Stavanger er ventet å runde 150.000 innbyggere innen 2030. Bergen er ventet å runde 300.000 innen samme år. Hovedstanden vil på sin side ha 700.000 innbyggere om kun få år og 800.000 innen 2050.

Nettoinnvandringen er positiv for alle kommuner i perioden, men den er ikke sterk nok til å hindre befolkningsnedgang i de minst sentrale kommunene. Mens 99 prosent av de sentrale kommunene er ventet å vokse, kommer bare 50 prosent av de mindre sentrale til å se samme utvikling.

Eldrebølgen kommer

Distriktskommunene er relativt gamle allerede i dag, men i løpet av de neste tre tiårene kommer tendensen til å forsterkes ytterligere. Under 10 prosent av befolkningen var 70 år eller eldre i de mest sentrale kommunene i starten av 2020, mens i de minst sentrale kommunene gjaldt dette over 17 prosent.

– Framskrivningene viser at alle landets kommuner har en eldre befolkning i 2050, men distriktene vil være eldst. De minst sentrale kommunene kan komme til å ha over én firedel som er 70 år og eldre, og i noen vil de eldre utgjøre én tredel av befolkningen, sier Sturla Løkken.

I Innlandet var det flere eldre (65 år og eldre) enn unge (0-19 år) allerede i 2019. Ifølge framskrivingene vil den samme utviklingen treffe Rogaland innen 2035. De andre fylkene vil bli truffet på følgende tidspunkter:

* Før 2030: Nordland, Vestfold og Telemark, Møre og Romsdal og Troms og Finnmark

* 2030-2035: Trøndelag, Vestland, Agder og Viken

* Etter 2035: Oslo

Publisert:
 1. Befolkningsvekst
 2. Distriktspolitikk
 3. Politikk
 4. Statistisk sentralbyrå
 5. SSB

Mest lest akkurat nå

 1. Stort steinras: Svein Tore kjørte nesten rett inn i raset

 2. Forsvarer: – Har ordnet sikker­hets­opplegg for siktede dersom han løs­lates

 3. DNA-mutasjon kan felle siktede

 4. Stor test av 15 brød: To får topp­karakter

 5. For 30 år siden skremte denne gjengen vannet av foreldre og rektorer i Sandnes

 6. «Bronseplassen ligger bare og venter på Viking»