Vil beholde Ålgård-Hove og Smiene-Harestad i Bymiljøpakken

De lokale partene i byvekstforhandlingen ønsker å beholde E39-prosjektene Hove-Ålgård og Smiene-Harestad i Bymiljøpakken. De mener det er for tidlig å ta stilling til overføring av de to E39-prosjektene til Nye Veier AS.

Publisert: Publisert:

Byvekstforhandlingene onsdag: Fra venstre fylkessamferdselssjef Gottfried Heinzerling i Rogaland fylkeskommune, ordfører Stanley Wirak i Sandnes, fylkesordfører Marianne Chesak, ordfører Tom Henning Slethei i Sola, ordfører Kari Nessa Nordtun i Stavanger og ordfører Jarle Bø i Randaberg. Foto: Dag-Henrik Fosse

 • Dag-Henrik Fosse
  Journalist

Ordførerne på Nord-Jæren vil ikke overføre E39-utbyggingen fra Hove til Ålgård til Nye Veier AS, men beholde denne i Bymiljøpakken. Bildet viser E39 på sletta sørover mot avkjøringen til Osli og Bråsteinsvatnet. Foto: Pål Christensen

En rekke uavklarte forhold, blant annet inntektsfordeling mellom E39-prosjektene og Bymiljøpakken, felles timesregel, plassering av nye bomstasjoner og den samlede bombelastningen for innbyggere på Nord-Jæren er begrunnelsen for å beholde E39-prosjektene i Bymiljøpakken. Disse ble fremført av fylkesordfører Marianne Chesak under byvekstforhandlingene onsdag.

– Prosjektene kan eventuelt overføres på et seinere tidspunkt, hvis det da er politisk vilje til dette, sier hun.

Sparer 4,2 milliarder

De lokale partene har i fellesskap redusert inntektsgrunnlaget fra rundt 32 til 28 milliarder kroner, basert på det endrede bompengeopplegget, blant annet fordi rushtidsavgiften forsvinner.

Fylkesordføreren understreker at nullvekstmålet ligger fast. Det samme gjelder fremkommelighet for prioriterte trafikantgrupper.

Må i mål før rushtidsavgiften fjernes

Marianne Chesak understreker også at det ikke er aktuelt å fjerne rushtidsavgiften før det foreligger en helhetlig byvekstavtale som samferdselsminister Jon Georg Dale har åpnet for. Dette betyr at det ikke er aktuelt for de fire ordførerne på Nord-Jæren og fylkesordføreren å ta bort rushtidsavgiften før man har klar en reforhandlet byvekstavtale

I fremdriftsplanen som foreligger, må partene har klar en byvekstavtale 6. desember for å komme i mål med avtalen i løpet av året. Den skal behandles av fylkestinget 11. desember og de fire kommunestyrene på Nord-Jæren før jul.

I onsdagens forhandlingsmøte skapte fylkesmannens innspill irritasjon hos flere av ordførerne.

– Må ikke endre forutsetningene

– Dette er detaljstyring uten fleksibilitet, sier Sola-ordfører Tom Henning Slethei. Han reagerer på at det var lagt inn en helt ny tekst i dokumentene under areal og parkering.

– Det er ikke fylkesmannen aleine som skal legge premissene for hvordan nullvekstmålet skal nås, sier han.

– Vi kan ikke gå gjennom arbeidet med regionalplanen på nytt. Da må kommunestyrene også få endringene til behandling, og da har vi ikke sjanse til å bli ferdig med forhandlingene i tide, sier Sandnes-ordfører Stanley Wirak.

– Vi må ikke endre forutsetningene for reforhandlingene av byvekstavtalen underveis. Det var enighet om parkering. Vi kan ikke ha omkamp om det vi allerede er enige om. Da blir vi ikke ferdig når vi skal, sier fylkesordfører Marianne Chesak.

– Må skjerpe parkeringskrav

– Sannsynligheten er stor for at vi må skjerpe kravene til parkering for å nå nullvekstmålet, sier Lars Aksnes. Han er statens representant og leder byvekstforhandlingene.

– Vi må få et oppdatert dokument, som stadig oppdateres etter hvert som vi blir enige om de ulike punktene, sa Wirak, noe forhandlingslederen bifalt.

Ordvekslingen munnet ut i et forslag om å oppnevne et utvalg fra partene som skal lage et nytt utkast til neste møte.

Slik skapes balanse

De lokale partene fremmer følgende alternativ for å imøtekomme kravet om balanse mellom utgifter og inntekter (se nedenfor):

 • 1,9 milliarder kroner til E39 Skankeholen – Sola Splitten kollektivfelt tas ut. Begrunnelse her er at behovet er mindre aktuelt etter trafikk- og arealutvikling siden 2014.
 • 0,3 milliarder kroner til kollektivfelt på fylkesvei 435 Buøy – Austbø og fylkesvei 330 Hoveveien, tas ut. Begrunnelsen her er at tiltakene er under revidering i et større utredningsarbeid.
 • Det forutsettes en generell effektivisering av prosjektporteføljen på 2 milliarder kroner.

Totalt utgjør disse innsparingene 4,2 milliarder kroner i avtaleperioden frem til 2029.

Prioritering av prosjekter ellers følger vedtatt handlingsprogram, hvor blant annet Bussveien, Sykkelstamveien og kollektivtraseen Jåttåvågen-Ullandhaug prioriteres.

Ut over dette prioriteres prosjekter i henhold til ordinær porteføljestyring, går det frem av et notat fra de lokale partene.

http://api.schibsted.tech/proxy/content/v3/publication/sa/multimedias/3a4c42fd-78f5-4fba-a567-fb2c55fb7ffd%20
Publisert:

Les også

 1. Mer til bussvei og mer til bompengekutt: Staten blar opp 1,7 milliarder kroner ekstra til Bymiljøpakken

 2. Statens vegvesen vender tommelen ned for felles timeregel mellom E39-prosjektene og Bymiljøpakken

 3. Politikerne vil ha timesregel mellom Ålgård-Hove og Bymiljøpakken

 1. Tom Henning Slethei
 2. Marianne Chesak
 3. Stanley Wirak
 4. Kari Nessa Nordtun
 5. Sandnes