18-åring dømt til elleve års forvaring for Varhaug-drapet

En 18 år gammel mann er dømt til elleve års forvaring med sju års minstetid for drapet på 13 år gamle Sunniva Ødegård på Varhaug i Rogaland 29. juli i fjor.

Publisert: Publisert:

13 år gamle Sunniva Ødegård ble funnet drept natt til 30. juli 2018. En 18 år gammel mann ble onsdag dømt til elleve års forvaring med en minstetid på sju år. Foto: Jon Ingemundsen

 • Håkon Jonassen Norheim
  Journalist
iconDenne artikkelen er over ett år gammel
Les også

LARS HELLE: «Ingen dom i verden kan gjenopprette tapet av Sunniva Ødegård»

Mannen dømmes for drap og to tilfeller av likskjending, samt for motarbeidelse av rettsvesenet og to tilfeller av skadeverk.

Aktor Nina Grande la ned påstand om tolv års forvaring med åtte års minstetid.

– Han har i flere år vært opptatt av vold og tortur. Det er en reell og nærliggende fare for at han på nytt vil begå alvorlig voldskriminalitet, sa statsadvokaten under sin prosedyre.

Les også

Varhaug-saken: Drapstiltaltes far nekter straffskyld for å ha motarbeidet politiet

Les også

Varhaug-drapet: Høyesterett åpner for forvaringsstraff for tenåringer

Den tiltalte 18-åringen, som var 17 da drapet fant sted, kun den tredje mindreårige til å bli dømt til forvaring i Norge.

Det er allerede berammet ankesak i lagmannsretten i desember. Alt tyder på at dommen fra tingretten vil bli anket av en av partene. En av grunnene til dette er at spørsmålet om tiltaltes tilregnelighet har vært sentralt under rettssaken.

– Ikke over ennå

Familien til Sunnivas bistandsadvokat, Harald Øglænd, sier at familien isolert sett syns at 11 år med sju års forvaring er en kort straff for å ha drept datteren deres på en såpass brutal måte.

LES OGSÅ: Flere forsøkte å hjelpe tiltalte kort tid før drapet

– Men så vet vi at forvaringsordningen gjør at en forvaring kan bli lenger enn sju år, sier Øglænd.

Øglænd forklarer at foreldrene hele veien har tenkt at tiltalte er tilregnelig, og er enig i at forvaring er rette reaksjon for den tiltalte 18-åringen. Forsvarerne til den tiltalte er uenig i dette, og det er ifølge Øglænd trolig ikke over ennå.

– Det er 14 dagers ankefrist, så nå er det bare å vente. Når påstanden fra forsvarer er at den tiltalte anser seg selv som utilregnelig, er det et stort sprik her. Familien hadde håpet at dette var punktum, men de kan nok ikke senke skuldrene enda, sier han.

Skuffet over dommen

Tiltaltes forsvarer, advokat Tor Inge Borgersen, sier til Aftenbladet at hans klient ble gjort kjent med dommen onsdag morgen. Helsepersonell var til stede da dette skjedde.

– Min klient er skuffet. Han var klar over at dette kunne bli utfallet. Han tok dommen med fatning, sier Borgersen.

Forsvareren sier videre at dommen vil bli anket.

18-åringens forsvarer, advokat Tor Inge Borgersen, sier til Aftenbladet at dommen vil bli anket. - Det vil bli anket over både skyldspørsmålet og straffutmålingen, sier Borgersen. Foto: Jon Ingemundsen

– Det vil bli anket både over skyldspørsmålet og straffutmålingen. Vår påstand er at tiltalte må frifinnes, men overføres til tvungent psykisk helsevern. Jeg mener at dommen fra Jæren tingrett er god og grundig, men vi er uenige i rettens konklusjoner. Samtidig merker vi oss at retten gir uttrykk for tvil i forvaringsspørsmålet, sier Borgersen til Aftenbladet.

Aktor i saken, statsadvokat Nina Grande, er på ferie og er utilgjengelig for kommentar.

1. statsadvokat Asbjørn Eritsland sier til Aftenbladet at han registrerer at retten er enig med påtalemyndigheten i at forvaring er rett reaksjon i denne saken.

Var tilregnelig

En stor del av den 37 sider lange dommen fra Jæren tingrett omhandlet spørsmålet om drapsmannen var tilregnelig eller ikke på gjerningstidspunktet.

LES OGSÅ: Varhaug-drapet: – Jeg har fortsatt problemer med å tro at sønnen min begikk drapet. Hvordan skulle jeg forstå det morgenen etter?

Flere fagpersoner har vurdert tiltalte etter at han ble pågrepet. De to sakkyndige i saken fulgte også rettssaken. Her fastholdt de to at tiltalte ikke var psykotisk i strafferettslig forstand på gjerningstidspunktet, og at han hadde en mindre sterk bevissthetsforstyrrelse. Denne mente de sakkyndige at var rusutløst.

Rusutløst psykose er etter norsk strafferett ikke straffriende.

«Retten har funnet bevisvurderingen vanskelig. Det ulike medisinske vurderingene er basert på klinisk skjønn, som innebærer usikkerhetsmomenter, både når det gjelder observasjonsgrunnlaget og bedømmelse av dette», skiver tingrettsdommer Gunn Elin Lode i dommen.

Les også

18-åring dømt for å ha voldtatt lillesøsterens venninne

Les også

Flere menn mistenkt for å ha utnyttet en lettere psykisk utviklingshemmet kvinne seksuelt

«Retten har funnet med tilstrekkelig grad av sikkerhet at tiltalte var tilregnelig på gjerningstidspunktet og at hans psykosesymptom da var en følge av selvforskyldt rus».

Videre i dommen står det at retten har lagt betydelig vekt på at de sakkyndiges vurderinger og konklusjoner samsvarer med vurderingene fra et observasjonsteam som fulgte tiltalte.

Samfunnet må beskyttes

I sin sluttprosedyre la statsadvokat Grande ned påstand om at tiltalte måtte dømmes til tolv års forvaring med en minstetid på åtte år. Retten velger å trekke fra ett år både på straffen og minstetiden.

Sentralt i reaksjonsfastsettelsen er tiltaltes unge alder. Selv om tiltaltes tilståelse, som kom en drøy uke etter drapet, ikke har hatt betydning for oppklaringen, mener retten at den også må tillegges noe vekt i straffutmålingen.

Tiltalte blir den tredje som dømmes til forvaring i Norge for et lovbrudd han begikk før han fylte 18. Bare uker før rettssaken etter Varhaug-drapet startet, ble en annen ung mann dømt til forvaring.

I dommen skriver tingrettsdommer Lode følgende: «Tiltaltes lovbrudd er grove og svært alvorlige. Drapet tiltalte utførte var planlagt og brutalt, og rammet uprovosert et uskyldig barn på 13 år, som tiltalte ikke hadde noe relasjon til.»

18-åringen er ikke tidligere dømt for voldslovbrudd eller annen alvorlig kriminalitet. Retten mener likevel det er fare for at han på ny vil begå alvorlige voldshandlinger. Retten merker seg at drapet ikke å ha gått inn på tiltalte.

«Tiltalte fremstår uberørt av handlingene han har begått, og med mangel på empati og innlevelse i de etterlattes situasjon. Han fremstår også med mangel på anger og uten skyldfølelse, og uten forståelse for alvoret i handlingene han har gjort», står det i dommen.

Retten mener at gjentakelsesfaren er stor og at en ordinær fengselsstraff ikke vil være nok til å verne samfunnet mot ny kriminalitet.

Dommen er enstemmig

Publisert:

Varhaug-drapet

 1. Varhaug-drapet: Forsvarer krever at dommene blir opphevet

 2. Drapsdømt 19-åring anker til Høyesterett

 3. Varhaug-drapet: Statsadvokaten innstiller på anke

 4. Varhaug-drapet: Drapsmannens far anker ikke dommen

 5. Varhaug-drapet: Faren dømt for å ha motarbeidet politiet

 6. «For de pårørende vil alltid en slik straff framstå som mild. I norsk sammenheng er det likevel en streng dom»

 1. Varhaug-drapet
 2. Rogaland
 3. Varhaug