• Denne advarselen utformet som en bot lå i ruten til Torstein Skretting når han ikke betalte for seg i Sandnes sentrum i dag. Privat

Fikk «bot» på 0 kroner av Sandnes Parkering

Fra 1. juli betaler elbiler halv pris av parkeringsavgiften på kommunale parkeringsplasser i Sandnes. Det hadde ikke Torstein Skretting fått med seg - da fikk han en uventet gul lapp i ruta.