Signalbyggene reiser seg

Nytt stadion i Sandnes, nytt kjøpesenter i Stavanger, nytt rådhus og sykkelvelodrom i Sola og skole rett ved idrettshallen i Stavanger. Svære signalbygg viser godt igjen i distriktet. Se bildene nedenfor.