• Aud Torunn Tronerud, Tormod Andreassen og Geir Sølve Hebnes Sleveland i Næringsforeningen i Stavangerregionen, er på barrikadene for at Eigersund må vedta bompenger nå. Arnt Olav Klippenberg

Ber om bompengevedtak nå, rådmannen sier nei

Politikerne i Eigersund er lunkne til å vedta bompenger på E 39 hvis ikke kommunen blir lyttet til i trasevalg. Det mener næringsforeningen er en dårlig strategi.