• Fastlege Peter Christersson mener at skolene bør basere seg på tillit framfor legeattester. Fredrik Refvem

Ungdom går langt oftere til legen

Etter at fraværsgrensen på videregående skoler ble innført i 2016 er det langt flere ungdommer mellom 16 og 19 år som oppsøker fastlegen, og antall konsultasjoner har steget med rundt 30 prosent.