Her kan du regne med å bli sittende i bilkø

Bussene skal raskere fram i Stavanger. Derfor flyttes bilkøene fra Kannik og østover mot Bergelandstunnelen allerede fra i dag.