• Eli Fjær ved informasjonssentralen til Rogaland Røde Kors, meldar om varierte skadar blant folk i Hunnedalen. FOTO: Anders Minge

Varierte skadar i påskefjellet

Fram til onsdag føremiddag har Rogaland Røde Kors sitt hjelpekorps totalt behandla 18 skadar, dei har vore med på to redningsoppdrag og ein leiteaksjon.