• Dette bør helst gjøres i skolens ferier, mener oppvekstpolitikerne. Finn E. Våga

Stavanger kniper inn på elevpermisjoner

Nå blir det vanskeligere å ta barna ut av skolen utenfor feriene i Stavanger. Tirsdag vedtok oppvekstpolitikerne nye, strengere regler for elevpermisjoner.