• Momsreglane får fergepassasjerar til å ete maten i bilen. (Foto: Ørjan Deisz, bt.no)

Slår av for medbrakt ferjemat

Det er pengar spart på å eta ferjematen på dekk eller i bilen.