Tyvegods blir registrert på nettet

Alle som ønsker å kjøpe en brukt vare på ærlig vis, kan sjekke om varen er stjålet eller ettersøkt på internett.