• Politikerne er begeistret for treningstilbudet 60+ på Skipper Worse Ledaal, og vedtok å støtte det med 515 00 kroner.

Mer til de gamle, mindre til Storhaug

Ap ville bruke mer penger på unge med psykiske problemer, flertallspartiene priorterte treningstilbud for eldre. Alle tok pengene fra tiltak på Storhaug.