Brann i søppelanlegg i Hillevåg

Både politi og brannvesenet rykket ut til Hillevåg Terrasse etter å ha fått melding om brann i et nedgravd søppelanlegg.