• Ved Riska bo- og aktivitetssenter planlegges et tilbygg med 29 heldøgns pleieplasser. Google Streetview

SV Betong får ikke bygge bo- og aktivitetssenter

Jæren tingrett har avvist SV Betong sin klage etter at NCC fikk jobben med å bygge nye Riska boas.