Et rom med utsikt til slummen

— Dette er kristendom i praksis, sier Sigurd Egeland. Hanamannen ogkona Inger driver gjestehus for nordmenn som vil oppleve og hjelpetil i slummen i Guayaquil i Ecuador.