500 har valgt hjemmekompost

500 husstander i Stavanger kommune har til nå byttet ut den brunebossdunken med en egen kompostbinge.