Advarer mot Øksna-trenering

Figgjo elveeigarlag reagerer på at Grieg Seafood vil be om opptil to års avviklingsfrist for Øksna Bruk — mens selskapet via en mulig rettslig prosess vil prøve å vinne fram med et krav om fortsatt drift. Det er elveeigarlaget som har klaget på konsesjonsvedtaket fra mai i fjor - og vunnet fram. Både i Fiskeridirektoratet og Statens dyrehelsetilsyn.