Distriktene får turnuslege fra 2004

— Skjevfordelingen av turnusleger mellom by og distrikt gir grunnfor revisjon av fordelings- ordningen, sier fylkeslege Ole MathisHetta.