- Bruk sykkel i jobben, og få betalt!

Ordninga blir innført den 5. mai — samme dag som denlandsomfattande «Sykle til jobben»-aksjonen startar. Den går ut påat dei tilsette i Sandnes kommune som brukar sykkel i jobben, skalfå ei godtgjersle på 3,05 kroner per kilometer.