Ny vår for Vålandstårnet

Vålandstårnet står foran en omfattende rehabilitering. For inneværende år er det satt av 2 millioner kroner til strakstiltak. Nå skal det utarbeides en plan for hvordan tårnet skal se ut og hva det skal brukes til i framtiden.