Da far ble overgriper

Hva gjør du om du plutselig får vite at noen i familien din er arrestert for alvorlig lovbrudd?