Eldrekutt møter motstand

Sandnes kan ikke få nytt sykehjem før 2016. Dekningen i heldøgnsplasser på sykehjem bør være 22 prosent, ikke 25, mener rådmannen i Sandnes.