• Slike planter er det ikke lov å vanne.

Vannet kompisens planter – dømt til fengsel

27-åringen hevdet i retten at han ikke trodde det var ulovlig å hjelpe til med vanningen. Men det var det.