• Ytre Ryfylke blir ferjefritt i 2018. Samtidig blir Ryfast en ventil som letter presset på Nord-Jæren og Stavanger, sier statsråd Magnhild Meltveit Kleppa. Jon Ingemundsen

Slik svarer Magnhild på kritikken fra Strand Ap

Konsulentene har lagt til grunn et lavere trafikktall for Ryfast enn det som reiser med dagens ferjer.