• Denne erstatningsboligen etter flom i Knudehagen får et bruksareal på 350 kvadratmeter. Hans E.H. Jacobsen

Sokndal frister med bolyst

På Nord-Jæren minner noe av tettbebyggelsen om kaninbur. Sokndal frister med bolyst og hytter på over 300 kvadratmeter.