• Anleggsarbeider gjør at det kan oppstå 10-20 minutters forsinkelser på Stavanger Lufthavn Sola fram mot sommeren. Jarle Aasland

Varskuer om forsinkelser hele våren

Fra starten av april til midten av juni bør du ta høyde for 10-20 minutters forsinkelser om du skal til eller fra Stavanger lufthavn Sola. Årsaken er anleggsarbeid ved rullebanen.