• Dei fleste trivst på Tryggheim. - Lærarane er så interesserte i oss elevar, fortel elevrådsleiar Silje Anett Vestvik. Til hausten dreg ho til Nairobi for å arbeida på barneheim. Etterpå blir det kanskje sjukepleie eller lærarutdanning. Carina Johansen

«Alle» trivst på Tryggheim

Elevane ved Tryggheim vidaregåande skule er eksemplariske. Mest ingen røyker, brukar alkohol eller andre rusmiddel. Og dei trivst.