Vil konkurranseutsette flere tjenester

Flertallet av miljøpolitikerne vil at flere av tjenestene som i dag utføres av kommunale foretak skal legges ut på anbud.