• Pleietjenesten i Sandnes som så mange andre steder, er presset på tid og ressurser. Derfor foreslo administrasjonen strengere regler, blant annet for dusjing. Det fant ikke politikerne seg i. Colourbox

Er det nok å dusje én gang i uken?

Hvor ofte dusjer du? I Sandnes mener kommunen at én gang i uken er nok for pleietrengende, men politikerne satte foten ned.