• Ordfører Trine Danielsen (H) i Hjelmeland og varaordfører Alf Henning Heggheim (Sp) i Strand er positive til sammenslåing av i to ryfylkekommunene. Jarle Aasland

Naboflørten fortsetter i Ryfylke

Fredag møtes Strand og Hjelmeland for å ta forslaget om kommunesammenslåing et skritt videre.