Kan få skole på ettermiddagen for talenter

Sandnes kommune ønsker å legge til rette for ettermiddagsundervisning for talentfulle ungdomsskoleelever. Slik at de kan ta fag fra videregående skole.

Publisert: Publisert:

Holger Thordal har bare et par måneder igjen på Skeiene ungdomsskole før han starter på Sandnes vgs til høsten. Der har han allerede gjort unna de to første årene med realfagsmatematikk. Foto: Anders Minge

Denne artikkelen er over syv år gammel

I vår tar 11 elever på ungdomsskolene i fylket fag på videregående skoler.

Ti går på Kannik skole i Stavanger og Tryggheim ungdomsskole på Nærbø, pluss Holger Thordal i Sandnes.

Sandnes kommune har hatt møte med Sandnes og Vågen videregående skoler for å drøfte hvordan de i fellesskap kan legge til rette undervisningen.

Målet er å ha på plass en samarbeidsavtale og et undervisningsopplegg i engelsk og matte i god tid før skolestart høsten 2013. ## Engelsk og matte

Foreløpig er planen slik:

Videregående skole legger til rette for ettermiddagsundervisning for eksempel tre skoletimer (á 45 minutter) på én ukedag.

Fagene blir matematikk og engelsk.

Elevene skal ha tilhørighet til en sosial gruppe i den tiden de går på videregående skole.

Resten av undervisningen gis i form av fjernundervisning eller annen type undervisning på elevens ungdomsskole, fortrinnsvis i klassens ordinære timer i fagene — i nært samarbeid mellom faglærer på videregående og faglærer på ungdomsskolen.

Ordningen som skissert her vil ha en viss økonomisk kostnad for både de videregående skolene og Sandnes kommune.

Regnestykket så langt viser at opprettelse av to undervisningsgrupper på inntil 20 elever i hver vil koste 750.000 kroner årlig.

Kartlegger interessen

Til skolestart høsten 2012 skal ungdomsskolene kartlegge aktuelle elever som vil kunne delta i et slikt opplegg.

Det var Håkon Block Vagle (H) som tok opp temaet om tilpasset undervisning for flinke elever tidligere i vår.

— Målet er at sandnesskolene skal være blant de beste i landet, og da må vi også bidra til å løfte de elevene som ligger på de høyeste mestringsnivåene, sa Block Vagle.

Den 7. mai får Utvalg for kultur og oppvekst saken om hvordan Sandnes kommune kan øke andelen elever som tar fag fra videregående opplæring i sandnesskolen.

Publisert: