• Det jobbes ved den ene tunnelmunningen. Tor Inge Jøssang

Riksvei 13 blir stengt i perioder

Arbeidet med den nye tunnelen langs Tysdalsvatnet fører til at riksvei 13 vil være stengt i perioder.