• Statsadvokat Hans Christian Koss fra Økokrim brukte flere timer i retten i går på sammenstilling av bevis. Til høyre aktor, statsadvokat Birgitte Budal Løvlund. Fredrik Refvem

Kjøpte Acta-aksjer for 15 mill. kr. mens det pågikk hemmelige forhandlinger

Hadde Oskar Andersen innsideinformasjon da han gradvis kjøpte seg opp i Acta-papirer i løpet av en uke i april 2008, eller var handlene han gjorde på rett side av loven?