• Mohamed Iqbal (47), Sandnes:- Hovedbudskapet i fellesbønnen i dag er det som står i Koranen om ekteskap. Utover det, lovpriser vi Gud og profeten om igjen og om igjen. I den individuelle delen av bønnen ber jeg om at familien har god helse. Jeg ber for Norge. For at Gud må gi fred og for at vi skal ha et godt liv her. Jeg kan be om tilgivelse for små og store feil i dagliglivet jeg har gjort siden sist fredagsbønn. Og jeg kan be for de døde. Jeg ber Gud om hjelp mot terrorister som misbruker religion og skaper vanskeligheter for muslimer verden over. Marie von Krogh

Hva ber vi om?