• Skissen viser hvordan den nye fasaden til M44 kan bli. Den blir ikke planlagt som Jærens nye mathall fordi denne satsingen legges til et annet sted på Bryne. Men det skal legges til rette for mat og servering. Sjo Fasting AS

M44 vil bygge rasktfor å slippe tvangsbot

Jærens største kjøpesenter vil i neste måned levere byggesøknad for et helt nytt fasadebygg mot Bryne sentrum.