• Bruk med melkeproduksjon i kombinasjon med svin kom best ut på Jæren, hvor bøndene i gjennomsnitt har høyest jordbruksinntekt i landet. Denne driftsformen kastet av seg 390.500 kroner i snitt per årsverk i 2012. Fredrik Refvem

Jærbøndene på inntektstoppen

Jærbøndene har fortsatt landets høyeste jordbruksinntekt, målt i gjennomsnitt per årsverk, ifølge nye tall fra Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning.