45 kroner i bomringen i rushtid

Bilister må betale 45 kroner i bomringen på Nord-Jæren i framtiden. Utenom rushtiden blir det 25 kroner per passering.

Publisert:

Disse prisene gjelder ikke - fra og med 2016 skal det etter planen koste 45 kroner å passere bommen i rushtiden. Foto: Anders Minge

Opplegget for den nye bomringen på Nord-Jæren begynner nå å avtegne seg. Den nye bomringen, kalt Jærenpakke 2, skal etter planen innføres fra 2016. Den skal avløse dagens bomring og vil både bety høyere satser og flere bomstasjoner.

I forslaget til det nye opplegget som ordførere og fylkespolitikere fikk lagt på bordet onsdag legges det opp til såkalt rushtidsavgift. Dette har vært et krav i fra statens side for at Stavanger-regionen skal få mer penger fra statskassen til utbyggingen av transporttilbudet.

I forslaget som Statens vegvesen presenterte i formiddag, er bomtakstene skissert slik:

0600-0700: 35 kroner

0700-0900: 45 kroner

0900-1000: 35 kroner

1000-1400: 25 kroner

1400-1500: 35 kroner

1500-1700: 45 kroner

1700-1800: 35 kroner

1800-0600: 25 kroner

De nye bomtakstene blir foreslått å gjelde i den såkalte indre ring, det vil si i bomstasjonene i Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg.

Debatten som ordsky

Publisert: