• Bistandsadvokat Anne Kroken hilser på forsvarer Vidar Helgheim, som forsvarer tiltalte B. I bakgrunnen Robert Dyrnes Hovland som forsvarer den andre tiltalte. Jon Ingemundsen

Påstand om forvaring for hovedtiltalt 42-åring

Statsadvokat Arvid Malde ba i tingretten onsdag om at den hovedtiltalte 42-åringen idømmes forvaringsstraff etter overfallsvoldtekten i Midtre Dalgate i februar 2008.