• Denne oversikten viser at Frank Olsen er blitt belastet 62 kroner for en bompassering på Osterøy, mens han lå hjemme og sov.

"Passerte" bom i søvne

Bompengeselskap hevder at Frank Olsen har passert bomring når han lå hjemme i egen seng.