• Dalane Distriktsmedisinske senter i Eigersund har spilt en sentral rolle i utviklingen av behandlingstilbud til kroniske lungepasienter. Etter akuttinnleggelse på sykehus kan pasientene bli tilnyttet en sykepleiersentral. Via pc har sykepleier Nina Olaussen daglig kontakt med de hjemmeboende pasientene. Jonas Haarr Friestad

Kols-prosjekt vekker internasjonal oppsikt

Erfaringene med bistand til kroniske lungepasienter i Rogaland presenteres i neste uke på internasjonal medisinsk kongress i Luxembourg.