Slik er beredskapen på din skole

Nå kan du sjekke om skolen din har varslingssystem eller rutiner dersom en trusselsitusjon oppstår.