Statens vegvesen lagar plan for fylkesvegar

Ny handlingsplan for fylkesvegar er under arbeid hos Statens Vegvesen. Spørsmålet er om Buevegen er med der?