Advokat får drømmejobben

Preben Falck (43) fra Stavanger har hatt sommerjobb med å tømme utedoen på turisthytter i Ryfylkeheiane. Nå blir han sjef for hele organisasjonen.

Publisert: Publisert:

Preben Falck fra Stavanger er ansatt som ny daglig leder i Stavanger Turistforening. Foto: Jarle Aasland

På ekstraordinært styremøte i Stavanger Turistforening (STF) tirsdag kveld ble han ansatt som daglig leder etter Kjell Helle-Olsen. I dag jobber Falck som advokat og partner i firmaet Kluge i Stavanger, der han de siste 14 årene har hatt ansvar for oppbyggingen av olje— og gassenheten.

— Jeg har ikke vært på jobbjakt, men ble interessert i stillingen da jeg så annonsen. De siste 5-6 årene har jeg hatt hovedfokus på å bygge opp en bærekraftig avdeling i Kluge, og dette begynner nå å falle veldig godt på plass. Min rolle som leder av denne satsningen har i stor grad vært å forsøke å gjøre meg overflødig. Etter hvert som jeg nå mener at dette har lykkes, var jeg i ferd med å forsøke å omdefinere min rolle i avdelingen. Slik sett kom muligheten i STF på et tidspunkt der jeg allerede var i gang med å tenke nytt i forhold til min arbeidshverdag, sier Preben Falck til Aftenbladet.

— Hvorfor er du rett person til jobben?

— Stillingsbeskrivelsen pirret meg, dette var noe jeg kan mestre. Jobben ligger i grenseland mellom friluftsliv og næringsliv; begge deler er noe som alltid har opptatt meg. Jeg er solid plantet i det som skjer rundt friluftsliv. Fritiden min har dreid seg mye om det. I tillegg til familie og jobb. Nå får jeg også mulighet til å leve av min største fritidsinteresse. Så jeg gleder meg, sier Falck.

Foreningen på kartet

I utlysningsteksten het det blant annet at ”daglig leder bør kjenne godt til både privat og offentlig sektor i fylket. Dessuten bør lederen ha god personalkunnskap og være opptatt av å sette foreningen på kartet regionalt. Daglig leder i turistforeningen har personalansvar for 15 heltidsansatte og til sammen 50 årsverk i dugnadsarbeid. Samtidig kreves et strategisk tenkesett, og at den nye lederen må være operativ og ”på hogget” hva angår å profilere foreningen”.

— Du går ned i lønn ved å ta denne jobben. Var det en vanskelig å si ”ja”?

— Ja, det har vært en prosess. Sammen med familien (kone og tre barn fra 11 til 17 år) har jeg kommet til at dette er tidspunktet hvor lønnen ikke er det vesentligste. Jeg valgte da heller ikke jobben som advokat på grunn av lønna.

— Så det handler om idealisme?

— Ikke nødvendigvis, flere ting spiller inn. Men nå får jeg jobbe med noe som har vært min fritidsinteresse i mange år.

Medlemstallet skal opp

Den nye sjefen vet han vil få mange utfordringer. Medlemstallet gikk ned det siste året, og økonomien har til tider vært ganske sårbar. Samtidig ser han muligheter.

— Utgangspunktet er veldig bra, men STF bør profileres enda mer. Posisjonen hos folk kan styrkes, ikke alle kjenner tilbudet godt nok. Det gir seg også utslag i forhold til næringslivet. Andelen sponsormidler bør kunne økes. Siden vi er et såpass positivt element i forhold til folkehelsen, er det mye å gå på, også når det gjelder støtten fra det offentlige. I tillegg har vi en medlemsmasse med mange kreative og dyktige personer som kan lyttes til enda mer.

— Hva gleder du deg mest til å ta fatt på?

— Jeg ser spesielt utfordringer i forhold til ungdommen. Vi må fange dem opp slik at de får positive opplevelser av friluftslivet. Vårt tilbud handler ikke om konkurranse, men er en aktivitet som gir dem verdier. Gjennom ungdomsgruppa lærer de ferdigheter på forskjellige nivåer. Jeg har selv vært medlem av Ungdomsgruppa i STF, og har erfart akkurat det.

— De siste årene har mye av virksomheten til STF dreid ned fra fjellet mot nærmiljøet. Hva vil du satse mest på?

— Begge deler. Vi skal ha basis på fjellet, men det er også viktig å utnytte mulighetene i lokalmiljøet. Det kan fungere som innfallsvinkel til fjellivet.

Sommerjobb i foreningen

Den nye daglige lederen i STF hadde i ungdommen sommerjobb med vedlikehold av turisthytter. Så han vet hvor viktig det er at alt er som det skal på hyttene. Selv om ikke den kjekkeste delen var å tømme do-bøtter, har han sett at det er nødvendig for at systemet med selvbetjente hytter for eksempel skal fungere.

— Når starter du i den nye jobben?

— Så fort som mulig. Jeg ser for meg en glidende overgang. Kommer til å være mye med Kjell Helle-Olsen for å lære og erfare, suge til meg av hans kompetanse. Så overtar jeg når han slutter til sommeren, sier Preben Falck.

Publisert: